MDŽ 2023

MDŽ sa slávi v mnohých štátoch sveta ako prejav úcty k ženám a ich právam, a to bez  ohľadu na ich národné, etnické, jazykové, kultúrne, ekonomické alebo politické postavenie. Organizácia spojených národov v roku 1975, kedy bol Medzinárodným rokom žien, oficiálne vyhlásila MDŽ na 8. marca.  Pri tejto príležitosti sme v „PENZIÓNE“  zorganizovali príznačné podujatie. Na úvod  prítomným ženám zablahoželali a odovzdali kvety  riaditeľ Ondrej Božik a poslanci Nitrianskeho samosprávneho kraja. O zábavu sa postarali žiaci z MŠ Škultétyho.  Vystúpenie plné tanca a spevu potešilo a zaujalo obecenstvo.