Krabičky plné lásky…

A je tu december. Pomaly sme začali v  „Penzióne“  s prípravami na najkrajšie sviatky v roku. Vianočné sviatky sú výnimočnou udalosťou. Vstupujeme do adventného obdobia, kedy sa bežné dni  menia na sviatočné. Súčasťou týchto dní sa stali aj krabičky plné lásky, ktoré do nášho zariadenia nosia ľudia osobne aj hromadne  cez občianske združenie „Koľko Lásky“.  V tomto roku nám prvé krabičky doniesla osobne pani JUDr. Petríková, ktorej veľmi pekne ďakujeme za jej nezištný dar. Krabičky sme odovzdali klientom, ktorým spravili obrovskú radosť. Aj prostredníctvom takýchto šľachetných skutkov sa k nám postupne vkráda čaro Vianoc.