Jubilanti

Dňa 24.5.2023 zavítali do nášho zariadenia primátorka mesta Topoľčany JUDr. Alexandra Gieciová s viceprimátorom Jurajom Želiskom, aby si uctili a zablahoželali našim jubilantkám, ktoré v prvom polroku 2023 dovŕšili významné životné jubileum. Oslávenkyniam  Eve K. a Otílii G. k 80 narodeninám, Alžbete Š. k 90. narodeninám a Gizele P. k 95 narodeninám popriali veľa zdravia, šťastia a elánu do ďalších rokov a odovzdali im milý darček, ktorý im bude tento deň pripomínať. K slávnostnej atmosfére prispelo aj vystúpenie  Rudolfa Chovanca, ktorý spevom a hrou na harmoniku potešil všetkých prítomných.