HODY A DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ V „PENZIÓNE“

HODY A DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ V „PENZIÓNE“

Kaplnka v „PENZIÓNE“ Zariadení sociálnych služieb v Topoľčanoch je zasvätená Panne Márii, Matke ustavičnej pomoci. Z tohto titulu pripadli na deň 27.06.2023 hody. Hodovú atmosféru sme spojili s Dňom otvorených dverí. Hovorí sa, že najlepšia príležitosť na prejavenie pravdy sú „Otvorené dvere“…. Pestrý program sa začal v predvečer pobožnosťou s kňazom. V deň hodov bola svätá omša, slávnostný obed a popoludní sa otvorili dvere pre záujemcov, náhodných návštevníkov, či zvedavcov. Jedáleň zariadenia sa zmenila na výstavu vkusných výrobkov našich klientov. Na plátne sa premietali krátke spomienkové videá z rôznych aktivít a činnosti s klientmi. Zvedaví návštevníci si prezerali kroniky, fotografie, interný mesačník Domoviny, propagačný a informačný materiál.  Popritom živo diskutovali s riaditeľom, ktorý ich oboznámil s  hodnotami, víziou a misiou „PENZIÓNU“, s projektom zameraným na úpravu exteriéru. Súčasne prebiehala ukážka pletenia košíkov zručnými klientkami. Záujem bol aj o prehliadku interiéru. Nadšenie prítomných bolo viditeľné najmä v novovytvorených priestoroch, ku ktorým patrí zimná záhrada, kde našla svoj domov  andulka a morča, relaxačná miestnosť, kaplnka, miestnosť sociálneho poradenstva. Chutné hodové občerstvenie umocnilo celkový dojem a príjemne strávené popoludnie. Deň otvorených dverí bol príležitosťou vzájomne sa vypočuť a stretnúť. Ďakujeme za účasť, tešíme sa nabudúce.