FAŠIANGY V „PENZIÓNE“ – „POCHOVÁVANIE BASY“

Študenti z folklórneho súboru – „Vienoček“ zo SOŠ pedagogickej v Topoľčanoch, potešili našich klientov zábavným vystúpením. Dopoludnie 17.02.2023 tak bolo výborným spríjemnením dňa. Hudba, energické vystúpenie žiakov a vtipné scénky, ktoré neodmysliteľne patria k „fašiangovému pochovávaniu basy“, po sebe zanechali uvoľnenú atmosféru a veselú náladu.