„Domov baví Domov“ 2023

Dňa 12.10.2023 sme sa zúčastnili kultúrnej akcie „Domov baví domov“, ktorú pravidelne organizuje Nitriansky samosprávny kraj. Cieľom tohto spoločenského podujatia  je zabaviť sa spoločne v rámci Mesiaca úcty k starším, presne podľa názvu. Na túto udalosť sa vždy veľmi tešíme. Už dopredu sme vedeli, že nás čaká bohatý program, dobrá zábava a príjemné posedenie. Dvojmesačná príprava programu, s ktorým sme na tejto akcií vystúpili, stála za to. Odprezentovali sme vtipnú scénku z Televarieté v podaní pani Marty K. a Evy G., poéziu predniesla pani Marta K.  a nasledoval životný príbeh pani Márie D., v ktorom prezradila dlhoročný recept, ktorý pomáha na všetko boľavé, najmä kĺby. Program sme ukončili veselo, refrénom pesničky „ Kávu si osladím“. Za to, že tieto dámy venovali svoj čas a energiu reprezentácii „Penziónu“, im patrí veľké ĎAKUJEME.