„Domov baví Domov“ 2023

„Domov baví domov“ 2023 

Dňa 12.10.2023 sme sa zúčastnili kultúrnej akcie „Domov baví domov“, ktorú pravidelne organizuje Nitriansky samosprávny kraj. Cieľom tohto spoločenského podujatia  je zabaviť sa spoločne v rámci Mesiaca úcty k starším, presne podľa názvu. Na túto udalosť sa vždy veľmi tešíme. Už dopredu sme vedeli, že nás čaká bohatý program, dobrá zábava a príjemné posedenie. Dvojmesačná príprava programu, s ktorým sme na tejto akcií vystúpili, stála za to. Odprezentovali sme vtipnú scénku z Televarieté v podaní pani Marty K. a Evy G., poéziu predniesla pani Marta K.  a nasledoval životný príbeh pani Márie D., v ktorom prezradila dlhoročný recept, ktorý pomáha na všetko boľavé, najmä kĺby. Program sme ukončili veselo, refrénom pesničky „ Kávu si osladím“. Za to, že tieto dámy venovali svoj čas a energiu reprezentácii „Penziónu“, im patrí veľké ĎAKUJEME.