AKO DETI PREJAVILI ÚCTU STARŠÍM

Seniorov často vnímame ako studnice histórie a vedomostí. Kontakty s mladými ľuďmi a deťmi utužujú ich vitalitu. Je známe, že október je mesiac úcty k starším. V utorok 24.10.2023 nám to svojim roztomilým vystúpením pripomenuli deti z MŠ zo Škultétyho ulice v Topoľčanoch. Pri tejto príležitosti sa riaditeľ „PENZIÓNU“ prihovoril prítomným, pripomenul úctu k starším, poprial všetko dobré a poďakoval smelým deťom za milé vystupovanie. Vďaka sponzorom sme všetkým prijímateľom sociálnych služieb odovzdali vitamínové doplnky, ktoré sa v súčasnosti odporúčajú užívať.
V podobnom duchu sa pokračovalo vo štvrtok 26.10.2023 dopoludnia, pretože deti zo ZŠ sv. Don Bosca v Topoľčanoch, pripravili veselý a krásny program v sprievode gitary. Vrúcne poďakovanie patrí všetkým deťom a ich vedeniu za to, že k nám priniesli spokojnosť a dobrú náladu.