8.ročník Žochársko-trogárskej senioriády

8.ročník Žochársko-trogárskej senioriády

„PENZIÓN“ Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany v zriaďovateľskej pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja už osem rokov organizuje športové podujatie zamerané na spojenie trpezlivosti a športového nadšenia pod názvom „Žochársko-trogárska senioriáda“. V areáli kultúrneho domu v Čeľadinciach si dňa 15.06.2023 zmerali sily súťažiaci nielen z usporiadateľského zariadenia, ale aj zo zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej  pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja: „Borinka“, „Nitrava“, „Môj Domov“, „Viničky“ a v pôsobnosti mesta Topoľčany zariadenie „Komfort“. Podujatie zahájil riaditeľ „PENZIÓNU“ Ondrej Božik. Svojou návštevou nás poctili aj vzácni hostia, ktorí prijali pozvanie: podpredsedníčka NSK Martina Holečková, poslankyňa NSK a predsedníčka komisie sociálnej pomoci NSK Anna Laurinec Šmehilová, poslanec NSK Štefan Grach, vedúca odboru sociálnych vecí NSK Erika Róžová, vedúca oddelenia registra a posudkových činností Katarína Matušicová, viceprimátor mesta Topoľčany Juraj Želíska, súčasní a  bývalí riaditelia zariadení sociálnych služieb. Súťažilo sa v disciplínach ako triedenie plastových loptičiek, puzzle so športovou tematikou, hokejbal, pop it, loptová hra, navliekanie farebných krúžkov na metlu. O radosť, zábavu a úsmev na perách v podobe piesní sa postarala hudobná skupina „Komfort band“ z Topoľčian. Po odznení posledných tónov nasledovalo očakávané vyhodnotenie a chutný obed. Absolútnym víťazom 8. ročníka „Žochársko-trogárskej senioriády“ sa stal súťažný tím „Môj Domov“. Ďakujeme súťažiacim, prítomným hosťom, sponzorom: COOP Jednote a starostovi obce Čeľadince Danielovi Hučkovi za nezabudnuteľné športové dopoludnie.