„Vianočné posolstvo – darovať a byť obdarovaný“

Dňa 30.11.2022 sa obyvatelia „PENZIÓNU“ zúčastnili benefičného podujatia s názvom „Vianočné posolstvo – darovať a byť obdarovaný“. Konalo sa pod záštitou Katedry sociálnej práce a sociálnych vied, FSVaZ UKF v priestoroch fakulty na Kraskovej č.1 v Nitre.  Súčasťou benefícií bola prezentácia výrobkov klientov, zhotovených v rámci aktivít sociálnej rehabilitácie. Ďakujeme všetkým angažovaným, ktorí svojim aktívnym prístupom podporili ušľachtilú myšlienku.