Týždeň mozgu 2022

14.-20. marca

Celosvetovo sa zaznamenáva zvyšujúci nárast výskytu rôznych typov demencií. Účinnou prevenciou proti predčasnému starnutiu mozgu je jeho pravidelný tréning. Od roku 1996 sa vo viac ako v 60. krajinách po celom svete, koná podujatie s názvom „Týždeň mozgu“. Do medzinárodnej kampane sa taktiež aktívne zapojili obyvatelia „Penziónu“ ZSS v Topoľčanoch. Aktivity na udržiavanie vitality kognitívnych funkcií sa stretli s veľkým záujmom a boli príjemným spestrením pre obyvateľov.