RELAXAČNÁ MIESTNOSŤ

Na základe požiadaviek a potrieb klientov sme zrealizovali projekt zameraný na vytvorenie oddychovej miestnosti. Miestnosť je svojím vybavením navrhnutá k relaxácii a k zmyslovej stimulácii. Zapojili sme sa do projektu „Vy rozhodujete, my pomáhame“ pod záštitou spoločnosti Tesco, ktorá nám spolu s nadáciou Pontis umožnila z grantu doplniť potrebné vybavenie v hodnote 300 Euro. Zakúpili sme krásny elektrický krb a relaxačnú lampu – doplnky, ktoré podčiarkli útulnosť tohto príjemného miesta. Dominantou relaxačnej miestnosti je akvárium s rybičkami, ktoré pre naše zariadenie financovala firma Pe-a-ma, s.r.o. Neodmysliteľnou súčasťou sú štyri relaxačné kresla, ktoré zabezpečil Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Sme vďační všetkým sponzorom za finančnú spoluúčasť. Sme radi, že sa tento šľachetný projekt podarilo sfinalizovať a máme možnosť klientom ponúknuť miesto, kde „ožíva telo i duša“. V súčasnosti sa úprimne tešíme priaznivým odozvám a pozitívnym recenziám. Účelne a vkusne zariadené miesto je pre klientov oázou pokoja, príležitosťou zotaviť sa, načerpať potrebné sily a energiu. Je tu priestor pre citlivý, empatický rozhovor, meditačné a relaxačné cvičenia, rôzne prvky terapií a metód sociálnej rehabilitácie.