Oslava Dňa matiek v „PENZIÓNE“

Deň matiek je sviatok, ktorý si zaslúži osláviť každá mama… Pri tejto príležitosti si deti zo ZUŠ v Topoľčanoch pripravili milé umelecké podujatie. Na úvod sa prihovoril riaditeľ Ondrej Božik a primátorka mesta Topoľčany. Dňa 11.05. 2022, krásne slnečné dopoludnie umocnili talentované deti a priniesli všetkým mamám umelecký zážitok. Počas vystúpenia boli klientky obdarované krásnym voňavým kvetom, ako symbol vďaky a pripomienky materstva.