Online komunikácia

Moderná technológia nám prináša veľa výhod. Jej nástroje dnes využívame možno častejšie ako kedykoľvek predtým. V rámci individuálnej sociálnej rehabilitácie podľa potreby ponúkame video – hovory, aby sme aj počas obmedzeného režimu v zariadení zabezpečili „kontakt“ medzi klientom a rodinou. Čas prebiehajúceho hovoru je vopred dohodnutý, tak aby sa uskutočnil k spokojnosti a so súhlasom oboch strán. Prostredníctvom technológii realizujeme hovory a zabezpečujeme tak udržiavanie sociálnych vzťahov. Sprostredkujeme tak to, čo klienti potrebujú a vyžadujú – počuť a vidieť svoju rodinu, svojich blízkych a milovaných. Príbuzným takto dokážeme autenticky priblížiť, ako sa klient má, ako sa cíti. Hoci skutočnú prítomnosť nič nenahradí, je to skvelá alternatíva „ako byť chvíľu spolu“. Čas tohto vzájomného pôsobenia je v mnohých prípadoch veľmi upokojujúci a priaznivý. Niekedy sú tieto chvíle o emóciách, ktorým sa nedá ubrániť. Najmä keď je klient v úplnej odkázanosti a paliatívnej starostlivosti. V tomto prípade nie je dôležité ako dlho hovor trvá, niekedy stačí aj 5 minút, pre zainteresovaných to znamená veľa. Klient ani nemusí byť zhovorčivý, stačí keď počúva, keď sa mu jeho blízky prihovára, prípadne keď s ním má vizuálny kontakt. Sociálni pracovníci radi a ochotne sprostredkujú tieto „stretnutia“, pretože vieme, že neprerušená citová väzba medzi klientom a blízkym odzrkadľuje kvalitu vzájomných vzťahov.