MIESTNOSŤ SOCIÁLNEHO PORADENSTVA

Od októbra 2022 sme uviedli do prevádzky miestnosť sociálneho poradenstva, ktorá sa nachádza na prízemí zariadenia. Samozrejme, že sociálne poradenstvo sme poskytovali aj predtým, avšak nekomfortne v rámci sedemposchodovej budovy. V súčasnosti sa poskytuje v príjemnej, diskrétnej atmosfére. Sociálny pracovník trpezlivo vypočuje požiadavky klienta, spolu s ním hľadá efektívne riešenie na jeho problém či požiadavku, usmerní ho, v prípade potreby deleguje na príslušných odborníkov, je nápomocný v administratívnych náležitostiach. Aktívne rieši nielen napĺňanie individuálnych potrieb klientov zariadenia a ich príbuzných ale aj externých záujemcov o poskytovanie sociálnej služby.