MIESTNOSŤ SOCIÁLNEHO PORADENSTVA

MIESTNOSŤ SOCIÁLNEHO PORADENSTVA

Od októbra 2022 sme uviedli do prevádzky miestnosť sociálneho poradenstva, ktorá sa nachádza na prízemí zariadenia. Samozrejme, že sociálne poradenstvo sme poskytovali aj predtým, avšak nekomfortne v rámci sedemposchodovej budovy. V súčasnosti sa poskytuje v príjemnej, diskrétnej atmosfére. Sociálny pracovník trpezlivo vypočuje požiadavky klienta, spolu s ním hľadá efektívne riešenie na jeho problém či požiadavku, usmerní ho, v prípade potreby deleguje na príslušných odborníkov, je nápomocný v administratívnych náležitostiach. Aktívne rieši nielen napĺňanie individuálnych potrieb klientov zariadenia a ich príbuzných ale aj externých záujemcov o poskytovanie sociálnej služby.