„Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok“

„Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok“

S radosťou a s príjemným očakávaním sme sa opäť zapojili do krásneho projektu – „Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok“. Tento rok prebieha 5. jubilejný ročník celoslovenskej výzvy tohto veľkorysého projektu. Ľudia s dobrým srdcom naplnili krabice od topánok maličkosťami s cieľom potešiť seniorov počas vianočných dní. Milé darčeky a úprimné odkazy zahriali srdcia našich klientov. Všetkým ľuďom dobrej vôle ďakujeme – celej organizácii za realizáciu, za úsilie sprostredkovateľom a v neposlednom rade darcom za vznešený odkaz lásky v krabičkách.