Kaplnka Panny Márie Matky ustavičnej pomoci

V máji 2021 sme požiadali NSK o zníženie kapacity zariadenia z dôvodu potreby miestnosti na zriadenie kaplnky, čím sa dali veci do pohybu. Samozrejme myšlienka zriadiť kaplnku tu bola už skôr a s pánom dekanom sme zvažovali rôzne alternatívy umiestnenia, až nakoniec sme dospeli k záveru, že to bude miestnosť na treťom poschodí. Medzitým bolo potrebné priestory zrekonštruovať, pán dekan pracoval po svojej línii, mali sme asi 10 mimoriadnych udalostí výskytu ochorenia CoViD-19.
V novembri tohto roku otec biskup Mons. Viliam Judák povolil svojim listom zriadenie našej kaplnky a poveril pána dekana dohľadom nad dodržaním všetkých právnych predpisov. A tak po roku a pol od prvého oficiálneho kroku sme boli účastní požehnania tejto kaplnky. Na čo to celé bolo dobré, nedal by sa čas a peniaze investovať lepšie? Myslím, že nie. Kaplnka bude slúžiť desiatkam klientov a zamestnancov. Je to miesto modlitby, alebo ako píše otec biskup „náboženským miestom“, kde človek môže tráviť čas v tichu so svojimi myšlienkami a hlavne s Pánom Bohom, ktorý tu bude prítomný vo Sviatosti oltárnej. Povedzme, že úsilie, ktoré sme všetci zúčastnení vynaložili, sme vynaložili ad Maiorem Dei Gloriam, ako hovoria bratia jezuiti, alebo slovensky povedané „na väčšiu slávu Božiu“. Praktickým prínosom bude aj pri slávení svätých omší v zariadení, keďže nebude treba vykonávať doslovné manévre pri príprave jedálne, kde sv. omše boli slávené doteraz. Nevýhodou priestorov je, že sú malé. Tento nedostatok sme čiastočne kompenzovali technologicky, nakoľko túto slávnosť ako aj ďalšie slávenia budeme prenášať prostredníctvom internetu. Takže účastní môžu byť aj klienti, ktorí nie sú priamo prítomní v kaplnke ale napr. vo vyhradených spoločenských miestnostiach.
Ešte pred samotným záverom musím poďakovať všetkým zainteresovaným, či už zamestnancom, klientom, zamestnancom externých firiem za odvedenú prácu, nápady, dary finančné aj nefinančné, za modlitby a podporu snaženia. Osobitné ďakujem patrí pánovi dekanovi za podporu, osobnú angažovanosť ale aj za vybavenie kaplnky.