Jubilanti 2022

Jubileum je významný medzník v živote každého človeka. Dňa 27.10. 2022 si uctila obyvateľov “PENZIÓNU“, ktorý dovŕšili v tomto roku okrúhle životné jubileum 70, 80 a 90 rokov primátorka mesta Topoľčany Alexandra Gieciová. Jubilantov obdarovala praktickým darčekom a popriala veľa zdravia, šťastia a ešte veľa elánu do ďalších rokov života.