September – mesiac Alzheimerovej choroby 2021

Nemecký psychiater a patológ Alois Alzheimer prvýkrát skúmal a popísal neurodegeneratívnu poruchu mozgu. Vzhľadom na globálny nárast počtu postihnutých, svetová zdravotnícka organizácia vyhlásila September za medzinárodný mesiac Alzheimerovej choroby. V súčasnosti neexistuje možnosť vyliečenia. Okrem medikamentóznej liečby je účinná aktivizácia mozgových buniek. Na stimuláciu poznávacích funkcií  sme pre obyvateľov pripravili kognitívne tréningy. Realizovali sme ich formou vypracovania pracovných listov poskytnutých od RÚVZ so sídlom v Topoľčanoch. Najväčšou odmenou bolo pre nás nadšenie, radosť obyvateľov, ale aj duševné uspokojenie ktoré im dopomáha k zmierneniu rozvoja ochorenia a k zlepšeniu kvality života.