Oslava životného jubilea

Nicolas Boileau francúzsky básnik a kritik povedal: „Každý vek má svoje radosti, svoj humor a zvyky.“ Mal pravdu. Oslava životného jubilea  je v živote človeka významný medzník, hranica, kedy hodnotíme, bilancujeme, myslíme na svojich najbližších. Pán Emil sa v marci dožil krásneho životného jubilea 90-tych narodenín, ktoré oslávil v kruhu svojich blízkych v zariadení. Pri tejto príležitosti mu prišiel v mene všetkých zamestnancov osobne zablahoželať  riaditeľ Mgr. Ondrej Božik. Zo srdca mu poprial veľa pevného zdravia, šťastia, lásky v kruhu rodiny, radosť z každého dňa a pokojnú jeseň života.