Obdobie Veľkej noci v „PENZIÓNE“

Zvyky a tradície v období Veľkej noci si ľudia na Slovensku zachovávali od nepamäti. Kresťania si pripomínajú najväčší sviatok z pohľadu viery. Podstatu na danej skutočnosti nezmenila ani pandémia ochorenia na COVID-19, skôr formu. Naši veriaci klienti absolvovali svätú spoveď za prísnych hygienických opatrení, pri ktorých boli využité plexisklové zábrany dodané Nitrianskym samosprávnym krajom. Veľkonočných obradov sa zúčastnili online, resp. využili dostupné televízne prenosy.

Šikovné ruky mnohých klientov vyrábali vkusné veľkonočné ozdoby a dekorácie, iní pomáhali s výzdobou v spoločenských miestnostiach. Veľkonočné venčeky na dverách, sviatočné obrusy na stoloch, zlatý dážď a bahniatka vo vázach, ručne zdobené vajíčka, to všetko prezrádzalo, že je tu Veľká noc. Pri tejto príležitosti si klienti radi zaspomínali na zážitky z oblievačky, veselé šibačky a rôzne tradičné jedlá a dobroty. Pravidelnými časovo ohraničenými prechádzkami po blízkom okolí, symbolicky vítali prichádzajúcu jar. Krajšie slnečné dni boli túžobne očakávané, napokon zlepšili náladu a spríjemnili neľahké obdobie poznačené pandémiou. Mnohí klienti sa aktívne spolupodieľajú na tvorbe rôznych článkov a príspevkov do našich interných novín –  Domoviny.  Najmä z  veľkonočného obdobia máme veľa krásnych podnetov a tvorivých impulzov. Veľkému záujmu sa teší lúštiteľská rubrika, ktorá zahŕňa krížovky, osemsmerovky, doplňovačky… , a najmä odmena pre víťaza, ktorou je káva s riaditeľom.  Sú to veľmi príjemné stretnutia, ktorých podstatou je nielen fakt, že kávu výhercovi pripraví osobne riaditeľ a odovzdá zaujímavú cenu, ale hlbší rozmer stretnutiu dáva  empatická osobná komunikácia, záujem o klientove pocity, postoje ale aj ponúknutie dôvery, istoty.

Návštevy príbuzných u našich klientov nebolo možné realizovať z dôvodu nedostatku vhodných priestorov. Ponúkli sme rodinným príslušníkom možnosť prerušenia pobytu, to znamená, že si svojich blízkych mohli vziať na veľkonočné sviatky do domáceho prostredia. Denne sa realizovala online komunikácia, balkónové rozhovory, či telefonické rozhovory cez sklenenú vitrínu, ktoré majú výhodu v tom, že sa vzájomne vidia aj počujú.

Cieľom inovatívnej formy prežívania veľkonočných sviatkov bolo povzbudenie k zodpovednému správaniu, ktoré vedie k možnému uvoľňovaniu opatrení.