Mikuláš 2021

Mikuláš 2021

Druhá adventná nedeľa sa v našom zariadení niesla v duchu prichádzajúceho sviatku sv. Mikuláša. Preslávil sa najmä hrdinským činom, s ktorým sa viaže aj tradícia rozdávania darčekov. Dňa 6. decembra sociálni pracovníci potešili sladkou dobrotou, ktorú zanechal Mikuláš, všetkých obyvateľov. Napriek počiatočnému smútku, že ich Mikuláš s čertom a anjelom pre pandemické opatrenia nenavštívili osobne, potešili sa nielen sladkostiam, ale aj milému slovu, ktoré im prinieslo radosť.