Mgr. Ivan Mallo – pedagóg, zberateľ, „žochár“

Pán Mallo je klientom nášho zariadenia. V Topoľčanoch sa narodil, profesionálne tu pôsobil, prežil tu celý svoj život, a preto mu právom prislúcha „žochárske“ prirovnanie, ku ktorému sa hrdo hlási. Fascinovali ho najmä miestne dobové fotografie a historické pohľadnice, ktoré zbieral. Na základe týchto materiálov vydával kalendáre rôznych typov. Od roku 1997 vydáva stolové kalendáre mesta Topoľčany, posledný je aktuálny na rok 2021. Okrem pôsobivej titulnej strany obsahuje 27 historických fotografii, z ktorých najstaršia je z roku 1898.  Do jeho pútavej tvorby patrili spomienkové a pamiatkové práce, publikácie i vlastné fotografie. Hovorí o sebe, že roky, ktoré prežil, boli zaujímavým a tvorivým obdobím, boli zmyslom jeho života. Vzdelaný pán pôsobiaci skromným dojmom prezrádza, že úctyhodný vek prináša choroby a má svoje úskalia.  Dnes rád v stručnosti zaspomína a hovorí o potrebe oddychovať, stíšiť sa. Pri ponuke opísať jeho originálnu tvorbu do našich novín, sa pán Mallo pousmial a s nadšením súhlasil.