Deň Zeme 2021

História vyhlásenia tohto dňa siaha do roku 1970. Iniciátorom jeho vyhlásenia bol environmentálny aktivista, senátor Spojených štátov Gaylord Nelson. V súčasnosti ide o ekologicky motivovaný sviatok, upozorňujúci ľudí na vplyv ničenia životného prostredia. Deň Zeme sme si 22.04.2021 pripomenuli rozhovormi a vypracovaním pracovných listov, ktoré sme pripravili pre našich klientov. Cieľom týchto činností je vzbudiť záujem o životné prostredie a svojím aktívnym prístupom poukázať na dôležitý význam jeho ochrany.