„Bližšie k sebe“

Od Októbra 2021 participujeme na projekte „Bližšie k sebe“ pod záštitou Tríbečského múzea v Topoľčanoch. Projekt prebieha v piatich etapách. Zameriava sa na podporu a rozvoj kultúrnych potrieb klientov „Penziónu“. V súčasnosti sme absolvovali prednášky zamerané na rôzne témy. Diváci mali možnosť poznávať známy – neznámy svet Slovanov, pivovarníctvo v topoľčianskom regióne, globálne environmentálne problémy, dreviny okolo nás, pestrofarebný svet motýľov, sopky a v neposlednom rade vývoj názvov ulíc v Topoľčanoch. V nasledujúcej etape pracovníci múzea v spolupráci so zamestnancami  pripravili tvorivé dielne. Zapojených zaujali rozmanité použité materiály a nové techniky práce, zamerané na rozvoj fantázie a kreativity.  Ďalšou nemenej zaujímavou aktivitou bola nepochybne zábavno- vedomostná súťaž s názvom  „Čo vieš o Slovensku“. Klienti si mali možnosť precvičiť nadobudnuté vedomosti z absolvovaných prednášok. Sme radi, že tento projekt si získal toľko priaznivcov. Zároveň sa chceme poďakovať všetkým zúčastneným, ktorí sa ochotne podieľali na jeho doterajšej príprave a priebehu.