September – mesiac Alzheimerovej choroby

Alzheimerová choroba je jedna z najobávanejších diagnóz. Doposiaľ neexistuje liek na jej úplne vyliečenie. Od roku 2013 je september vyhlásený za medzinárodný mesiac Alzheimerovej choroby. V období od 21.09.2020 do 24.09.2020 sme upriamili pozornosť na ochorenie, ktoré negatívne ovplyvňuje každodenný život jedinca. Priebeh postupnej straty pamäti a rozumových schopností môžeme zmierňovať a spomaľovať prostredníctvom rôznych aktivít. Pre obyvateľov sme pripravili individuálne kognitívne tréningy, pri ktorých využívame pracovné zošity z Centra Memory. Realizovali sme ich formou vypracovania pracovných listov poskytnutých od RÚVZ Topoľčany. Prioritou aktivity sme sa zamerali, na zachovanie mentálnej vitality seniorov.