„Pomôžme srdcom našim starkým“

Neľahký osud našich obyvateľov počas pandémie koronavírusu nezostal ľahostajný študentom Fakulty ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre: Lukášovi Lendelovi, Regine Penzešovej, Simone Hurajtovej, Tímei Štefankovej, Eliške Škrekovej a Veronike Rusňákovej. V rámci projektu „Pomôžme srdcom našim starkým“, zorganizovali zbierku na pomoc a zmiernenie dopadov tohto pandemického obdobia. Dňa 04.12.2020 aktéri projektu priniesli do zariadenia zozbierané hmotné dary, ako napr. dezinfekčné prostriedky, potraviny, dekoratívne predmety, knihy a časopisy, ochranné pomôcky, hygienické potreby, tablety na online komunikáciu obyvateľov s príbuznými… . Touto cestou srdečne ďakujeme iniciatívnym mladým ľuďom, ktorí tento krásny projekt vytvorili a zrealizovali, za gesto ich nezištnej pomoci a solidarity pre tých najzraniteľnejších. ĎAKUJEME.