Koncert speváčky Ivanny Bagovej

Už niekoľko týždňov sú obyvatelia izolovaní od svojich blízkych. Rozptýliť a vniesť do ich životov okamihy radosti, je niekedy veľmi náročné. Pod záštitou primátorky mesta Topoľčany JUDr. Alexandry Gieciovej sa dňa 06.05.2020 uskutočnil hudobný koncert pre obyvateľov „PENZIÓNU“ ZSS. O nezabudnuteľné chvíle prítomných sa postarala speváčka Ivanna Bagová,  víťazka súťaže The Voice 2012 (Hlas Česko – Slovenska). Koncert odohrala na nezvyčajnom pódiu, v areáli zariadenia. Do tónov známych piesní sa započúvali diváci, najmä na balkónoch a v areáli, za podmienok dodržiavania bezpečnostných opatrení. Nadšení obyvatelia za dojemný hudobný zážitok poďakovali srdečným potleskom