Mozgová olympiáda 2019

Dňa 08.10.2019 sa v priestoroch školského internátu Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Topoľčanoch uskutočnila „Mozgová olympiáda“ obyvateľov zariadení sociálnych služieb.

Na úvod riaditeľ  usporiadateľského zariadenia „PENZIÓN“ Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany Mgr. Ondrej Božik srdečne privítal  súťažiacich  a sprevádzajúcich zamestnancov zo zariadení sociálnych služieb: „Borinka“  Nitra, „Viničky“ Nitra, „Nitrava“ Nitra, „Fénix“ Levice, „Komfort“  n.o. Topoľčany, „Môj Domov“ Topoľčany a z usporiadateľského zariadenia „Penzión“  Topoľčany a pozvaných hostí. Prítomným sa prihovorila Mgr. Erika Róžová, vedúca odboru sociálnych vecí Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja, ktorá pochválila úsilie súťažiacich pri príprave na súťaž a poukázala význam „namáhania si mozgu“ v seniorskom veku.

Súťažilo sa v disciplínach vedomostný kvíz, lúštenie krížoviek a osemsmeroviek. Vedomostný kvíz pozostával z otázok z oblastí slovenský jazyk a literatúra, dejiny Slovenska, slovenská kuchyňa, sviatočné a pamätné dni, slovenský a český film a ľudové múdrosti.

Na prvom mieste v kategórií  vedomostný kvíz sa umiestnili súťažiaci z  „PENZIÓNU“  Topoľčany Peter Chochula a Viera Koscelníková. Na druhom mieste v danej kategórií sa umiestnili súťažiaci z „Viničiek“ Nitra Eva Obertová a Jozef Grác. Na treťom mieste sa umiestnila súťažiaca z  „FÉNIXU“  Levice  Emília Jakubíková.

Na prvom mieste v kategórií lúštenie krížoviek sa umiestnila Vilma Griegerová „FÉNIX“  Levice. Na druhom mieste sa umiestnil Miroslav Meluš  „Penzión“  Topoľčany a na treťom mieste sa umiestnil Miroslav Kleman „Môj Domov“  Topoľčany.

Na prvom mieste v kategórií osemsmerovky sa umiestnila Cecília Striešková „Komfort“  n.o. Topoľčany. Na druhom mieste sa umiestnila Irena Drbulová  „PENZIÓN“  Topoľčany a na treťom mieste sa umiestnila Hedviga Bednáriková „Môj Domov“  Topoľčany.

Dopoludnie prítomným spríjemnila taktiež ukážka tanečného štýlu Salsy a Bachaty, ktoré sú plné romantiky, rytmu a pohybu.

Po slávnostnom vyhodnotení a odovzdaní cien víťazom sa prítomným prihovoril poslanec Nitrianskeho samosprávneho kraja JUDr. Karol Gerhát, ktorý okrem iného poďakoval organizátorom podujatia, zamestnancom Penziónu ZSS za prípravu a organizáciu podujatia. Príjemné dopoludnie sme ukončili spoločným obedom. Na záver sa chceme všetkým prítomným poďakovať za účasť, sponzorom za štedrosť, víťazom srdečne gratulujeme a tešíme sa na ďalší ročník.