7. ročník Žochársko – trogárskej senioriády

Vo štvrtok 13. 6. 2019 za príjemného slnečného počasia sa v rekreačnom zariadení na Duchonke,  uskutočnil 7. ročník Žochársko – trogárskej senioriády. Organizátorom bol „PENZIÓN“, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany, zariadenie v zriaďovateľskej pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja.

Pozvanie organizátora prijali nielen Zariadenia sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja  „Môj domov“; „Viničky“; „Nitrava“; „Borinka“,  ale aj Zariadenie pre seniorov v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Topoľčany „Komfort“. O zábavu sa postarala hudobná skupina „Komfort“ z Topoľčian.

Súťažné disciplíny ako prenášanie pohára s vodou cez prekážkovú dráhu, triedenie  farebných guličiek, kolky, streľba hokejkou do cieľových krabíc, hod loptičkou na terč a hádzanie „bagandžou“ do diaľky boli veľmi zábavné.  Po absolvovaní športových disciplín prišlo na rad vyhodnotenie. Spomedzi všetkých súťažiacich družstiev, celkové prvenstvo zaslúžene patrí súťažiacim zo Zariadenia sociálnych služieb „Nitrava“.

Senioriádu svojou účasťou poctili aj poslanec Národnej rady SR PaedDr. Pavol Goga, podpredseda Nitrianskeho samosprávneho kraja PaedDr. Igor Éder, poslanci Nitrianskeho samosprávneho kraja JUDr. Karol Gerhát a Ing. Peter Baláž a ďalší vzácni hostia, v neposlednej rade riaditelia zúčastnených a spriaznených zariadení.

Podujatie vecne a finančne podporili spoločnosti: Kimberly-Clark, s.r.o. (značka DEPEND), HARTMANN-RICO, s.r.o., COOP Jednota Topoľčany, spotrebné družstvo a Mesto Topoľčany. Darcom z celého srdca ďakujeme.

 1.     miesto2.     miesto3.     miesto
Pohár s vodou cez prekážkovú dráhuVladimír Varga

(ZSS Môj Domov)

Beáta Révayová

(ZSS Môj Domov)

Vladimír Vacho

(ZSS Môj Domov)

Triedenie farebných guličiekIveta Blažová

(ZSS Nitrava)

Peter Malina

(ZSS Nitrava)

Beáta Révayová

(ZSS Môj Domov)

KolkyDarina Fazekášová   (ZSS Nitrava)Irena Drbulová              (ZSS Penzión)Augustín Paulovič

(ZSS Komfort)

Streľba hokejkou do cieľových krabícAlexander Klenko

(ZSS Penzión)

Peter Chochula

(ZSS Penzión)

Milan Hanzlovič

(ZSS Môj Domov)

Hod loptičkou na terčJozef Gaži

(ZSS Nitrava)

Irena Fáziková

(ZSS Viničky)

Irena Drbulová

(ZSS Penzión)

Zábavné hádzanie „bagandžou“ do diaľkyPeter Malina

(ZSS Nitrava)

Rudolf Sokolík

(ZSS Môj Domov)

Peter Chochula

(ZSS Penzión)