Týždeň mozgu

Týždeň mozgu

Pani PhDr. Mária Trenčanská z Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, prednášala u nás v utorok 14.03.2017 o celoslovenskej kampani „Týždeň mozgu 2017“. Cieľom tejto kampane je upriamiť pozornosť na ľudský mozog a jeho činnosť, hovoriť o mozgových ochoreniach, o spôsoboch ich liečby a v neposlednom rade o samotnej prevencii. Klienti sa plánovane zhromaždili v jedálni nášho „Penziónu“, kde sa prednáška konala a boli v očakávaní, že sa niečo zaujímavé a prospešné dozvedia. Okrem odbornej prednášky mala pani PhDr. Trenčanská pre našich klientov pripravené aktivity v podobe pracovných listov pre mozgovú „gymnastiku“ a trénovanie pamäti. Dozvedeli sme ako, funguje ľudský mozog, ale i to, že by sme mali klásť dôraz na prevenciu, zdravý životný štýl a pravidelné trénovanie pamäti. Na záver, teda po vypracovaní pracovných listov,  mali klienti priestor na diskusiu. Nedá nám nespomenúť, že v rámci tejto zdravotnej prednášky si mohli dať klienti odmerať tlak krvi.

Tešíme sa z účasti klientov na odbornej prednáške. Veríme, že odborné informácie, rady, prospešné aktivity, sú prínosom pre našich klientov. Za odborné vedomosti, poradenstvo i tréning pamäti pani doktorke ďakujeme.