Spomíname spoločne

Spomíname spoločne

Spomienky sú prirodzeným zrkadlením subjektívneho prežívania. Celý život spomíname, rozprávame ako vnímame a vidíme seba, okolitý svet a rozprávame svoju vlastnú subjektívnu pravdu. Typické je však najviac v seniorskom období, kedy majú naši „najstarší“ tendenciu rozprávať – a teda spomínať. Je to obdobie v živote, kedy najviac človek hodnotí a otvára kroniku svojho žitia…  Vo štvrtok 17. augusta sme v našom „Penzióne“ realizovali prvky reminiscenčnej terapie. Máme za to, že naši klienti často prejavujú záujem o to, aby boli vypočutí, aby sa seba prezentovali ukazujúc vlastné fotografie. Je viditeľné ako sa pri reminiscenčnej terapii  klienti aktivizujú, ventilujú, rehabilitujú. Ani si neuvedomujeme, že v praxi je to spôsob ako vypestovať dôverný vzťah dôležitý pre budúcu spoluprácu. Sú ochotní sa podeliť so svojim vnútorným bohatstvom a počas prejavu ho dokážu zdôrazniť i neverbálnym prejavom. Sú výborní rozprávači… Ich výnimočné a silné spomienky  prinášajú aktívnemu poslucháčovi pochopenie a ukazujú mu zmysel jeho profesionálneho poslania.