Spoločenské hry

Spoločenské hry

Mrazivý január sme dnes symbolicky uzavreli súťažou v spoločenských hrách. Spoločenské hry sme rozčlenili podľa záujmu klientov do troch kategórií: „Človeče nehnevaj sa“; „Pexeso“ a „Kartové hry“. Súťaž prebiehala v dopoludňajších hodinách. Všetci klienti boli srdečne pozvaní a kto mal dnes chuť prejaviť svojho súťaživého ducha – nelenil a poctivo sa zúčastnil. Miestami netrpezlivú atmosféru prelomilo zopár vtipov a vtipných zážitkov zo života našich súťažiacich. Celkovo k dobrej atmosfére prispel teplý ovocný čaj s medom a chrumkavé sušienky. Podľa niektorých ľudí neexistuje náhoda, no šťastie v hre dnes stálo po pravici našich súťažiacich, ktorí sa právom umiestnili na popredných miestach.

V spoločenskej hre „Človeče nehnevaj sa“ sa na prvých troch miestach umiestnili: 1. miesto p. Zabáková A.; 2. miesto p. Merašická I.; 3. mieto p. Cesneková M. .

V spoločenskej hre „Pexeso“ sa na prvých troch miestach umiestnili: 1. miesto p. Chaternuchová A.; 2. miesto p. Grmanová M.; 3. mieto p. Bočkayová A. .

V spoločenskej hre „Kartové hry“ sa na prvých troch miestach umiestnili: 1. miesto p. Drbulová I.; 2. miesto p. Ondrušková M.; 3. mieto p. Martišová A. .

Všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť a výhercom srdečne blahoželáme. Prvé tri miesta v troch spoločenských hrách boli odmenené sladkou pozornosťou.