Silvestrovské športové dopoludnie

Silvestrovské športové dopoludnie

Blížiaci sa koniec roka si dňa 28.12.2017 spestrili klienti a zamestnanci „Penziónu“ ZSS v Topoľčanoch športovým dopoludním. Stanovené disciplíny pozostávajúce z prekážkovej dráhy s loptičkou na lyžici, hodom do plechovkovej pyramídy, hľadaním čo najvyššieho počtu rovnako sfarbených PET vrchnákov, hod na kartóny s označenými bodmi a v neposlednom rade hod do očíslovaných krabíc boli splnené nad očakávania. V uvedených disciplínach sa zúčastnilo 11 zamestnancov a 13 klientov. Na prvom mieste sa spomedzi súťažiacich zamestnancov umiestnila Mgr. H. Hubová, na druhom mieste sa umiestnila Mgr. K. Desatová a na treťom mieste sa umiestnila Mgr. N. Herdová. Na prvom mieste sa spomedzi klientov umiestnila M. Kovačiková, na druhom mieste sa umiestnia B. Takáčová a na treťom mieste sa umiestnil Ing. R. Očenáš. Všetkým súťažiacim poďakoval za účasť pán riaditeľ „ Penziónu“ ZSS Mgr. Ondrej Božik a odovzdal vecné ceny. Tento deň bol pre všetkých príjemným obohatením všedných dní, relaxom a zároveň pri podávaní nealko punču pekným ukončením roka 2017.