Oslava Sviatku práce a podujatie "Káva s riaditeľom".

Oslava Sviatku práce a podujatie „Káva s riaditeľom“

V miestnosti ergoterapie sme opäť v utorok 2. mája 2017 využili našu interaktívnu tabuľu, prostredníctvom ktorej sme si pripomenuli 1. májové manifestácie z minulosti. Okrem iného, na požiadanie našich klientov, sme si pozreli aj ukážky známej Spartakiády a zaspievali sme si nezabudnuteľnú Internacionálu. V rámci tematického kultúrno-spoločenského programu sme si pozreli aj aktuálne tradičné „stavanie mája“ z rozličných kútov nášho krásneho Slovenska. Na záver nášho stretnutia sme si vypočuli zvukovú nahrávku básne „Máj“ od Karola Hynka Máchu.

Nedá nám nespomenúť, že dnes popoludní sa v našom „Penzióne“ konala občasná akcia tzv. „Káva s riaditeľom“. Samozrejmosťou zostáva, že stretnutie vždy vkusne otvorí svojim príhovorom pán riaditeľ Mgr. Ondrej Božik. Toto stretnutie bolo spojené s výborom obyvateľov ako príležitosť na otvorenie diskusie s pánom riaditeľom, ktorý sa snaží prejaviť o klientov záujem a snahu pri riešení rôznych problémov. Dnešnou témou bolo najmä oboznámenie klientov s aktuálnym „Domácim poriadkom“.  Mnohí klienti sa priznávajú, že radi prijímajú pozvanie na kávu od pána riaditeľa, nakoľko si nielen vypočujú diskusiu, ale sa i aktívne zapájajú svojimi poznámkami, návrhmi riešení a v konečnom dôsledku sú vypočutí. Musíme priznať, že takéto kolektívne „popíjanie dobrej kávičky“ je aj vhodnou príležitosťou na socializáciu klientov a upevňovanie medziľudských vzťahov v „Penzióne“.