Mozgová olympiáda 2017

Mozgová olympiáda 2017

Obdobie jesene, by sme mohli pokojne prirovnať k našim seniorom. Pekne sfarbená jeseň prináša svoje čaro, svoju výnimočnosť a niekedy nás neočakávane prekvapí… Aj seniori zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja nás veľmi milo prekvapili svojou svedomitou prípravou na „Mozgovú olympiádu“, ktorá sa uskutočnila v stredu 11. októbra 2017 vo vkusne upravených priestoroch školského internátu Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Topoľčanoch. Podujatie slávnostne otvoril riaditeľ „Penziónu“ ZSS Topoľčany Mgr. Ondrej Božik. Osobitne privítal primátora mesta Topoľčany a poslanca NSK Ing. Petra Baláža, poslanca NSK JUDr. Karola Gerháta, ostatných vzácnych hostí a samozrejme odvážnych súťažiacich.

Súťaž prebiehala vo vedomostnom kvíze, v lúštení krížoviek a osemsmeroviek. Medzi sebou súťažili družstvá „Penzión“ ZSS Topoľčany, „Fénix“ ZSS Levice, „Môj domov“ ZSS Topoľčany, „Viničky“ ZSS Nitra.  Vedomostný kvíz bol inovovaný v podobe PowerPoint prezentácie zaujímavostí a audio – nahrávok z oblastí dejepisu, zemepisu, náboženstva, športu, botaniky, kultúry a umenia. O víťazoch na popredných miestach rozhodli až rozstrelové otázky. Vedomosti našich súťažiacich boli úctyhodné  a zaslúžili si obrovský potlesk.

Prvé miesto vo vedomostnom kvíze získalo družstvo „Môj domov“ ZSS Topoľčany, ktoré reprezentovala Magdaléna Drábiková,  Miroslav Kleman. Druhé miesto obsadil „Penzión“ ZSS Topoľčany, ktoré reprezentovala Jozefína Krajčíková, Viera Pažitná a na treťom mieste sa umiestnili „Viničky“ ZSS Nitra,  ktoré  reprezentoval MUDr. Dušan Čellár.

V druhej disciplíne – krížovky sa na 1. mieste umiestnila  Libuša Ocelková zo ZSS „Viničky“ Nitra, na 2. mieste Simeon Masár zo ZSS „Môj domov“ Topoľčany a na 3. mieste Ľudmila Meszárošová zo ZSS „Fénix“ Levice.

V tretej disciplíne – osemsmerovky sa na 1. mieste umiestnil Jozef Grác zo ZSS „Viničky“ Nitra, na 2. mieste Hedviga Bednáriková zo ZSS „Môj domov“ Topoľčany a na 3. mieste   Vilma Griegerová zo ZSS „ Fénix“ Levice.

Napätú súťažnú atmosféru uvoľnil kúzelník a manipulátor Juraj Perec so svojim nápaditým a vtipným vystúpením, ktorého súčasťou boli aj niektorí odvážlivci z obecenstva. Nasledovalo očakávané vyhodnotenie a chutný obed. Všetkým zúčastneným ešte raz ďakujeme a výhercom srdečne blahoželáme.  Poďakovanie určite patrí aj zamestnancom a študentom Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Topoľčanoch za príjemné prostredie a chutné občerstvenie. Čo dodať na záver: „Všetko dobré – koniec dobrý!“