Mini kvíz z oblasti zemepisu

Mini-kvíz z oblasti zemepisu

V našom „Penzióne“ sme pre našich klientov pripravili zaujímavú vedomostnú súťaž z geografie Slovenska. Klienti, ktorí sa dnes v piatok 03. marca 2017 zúčastnili, nám predviedli nefalšovanú súťaživosť a chváli hodné vedomosti. Cieľom tejto súťaže s názvom „Mini-kvíz z oblasti zemepisu“ bol predovšetkým tréning pamäte. Inak povedané, trávenie voľného času tak trochu inak -netradične, predovšetkým prospešne. Súťaž prebiehala v štyroch kolách, súťažiaci si losovali otázky s tromi možnými odpoveďami. Správnu odpoveď sme vždy odmenili potleskom a zaznamenali sme ju do vyhodnocovacej tabule. Moderátori súťaže vždy po odpovedi na otázku prečítali nejaké zaujímavosti súvisiace so správnou odpoveďou. Okrem iného,  premietaním ilustrovali obrázok, či fotografiu alebo púšťali tematicky audio záznam. Takto bola atmosféra uvoľnená a celkový zážitok priniesol príjemné s užitočným. Kolektívne musíme priznať, že sme si v pravom zmysle slova precvičili pamäť, niečo známe sme si pripomenuli, niečo nové sme sa naučili a súhlasíme s faktom, že je naše Slovensko naozaj krásne. Napokon tak, ako to už v súťažiach býva, na konci sme vyhodnotili prvé tri čestné miesta. Na 1. mieste sa umiestnila p. Viera Pažitná,  na 2. mieste p. Oľga Mokošová a na 3. mieste p. Jozefína Krajčíková. Súťažiacim ďakujeme za prejavené vedomosti a v tomto prípade výherkyniam srdečne blahoželáme.  Každopádne, i teraz platilo staré známe porekadlo: „Nie je dôležité vyhrať, ale zúčastniť sa!“