Marec – "Mesiac knihy"

Marec – „Mesiac knihy“

Mesiacu marec patrí intelektuálna prezývka „Mesiac knihy“. Tento krásny jarný mesiac nás očakávane teší svojimi jarnými slnečnými lúčmi. Prebúdzame sa z pochmúrnej a dlhej zimy do svetlejšieho rána a dni, ktoré sú dlhšie, pripravujú veselší program.

Tríbečská knižnica v Topoľčanoch (ďalej len „knižnica“) si pre nás tradične pripravila krásne hudobno-poetické pásmo pri príležitosti sviatku Medzinárodného dňa žien. Vo štvrtok 09. marca 2017 prišli pracovníčky knižnice toto milé a vkusné tematické pásmo prezentovať našim nedočkavým klientom. Okrem pripravenej recitácie sme si vypočuli známe slovenské ľudové piesne a veru sme si aj zaspievali… Klienti, ktorí sa z rôznych dôvodov nemôžu dostaviť do knižnice, privítali veľmi vďačne, tento program u nás v „Penzióne“. Pracovníčkam knižnice srdečne ďakujeme v mene všetkých zúčastnených a spokojných klientov „Penziónu“.

Nový týždeň nás privítal ukážkovým jarným počasím, ktoré sa v pondelok „tvárilo“ akoby chcelo potešiť a povzbudiť všetkých ľudí. V pondelok 13. marca 2017 boli do knižnice pozvaní klienti, ktorí si hudobno-poetické pásmo nevypočuli v „Penzióne“. Keďže nám počasie prialo, tak sme sa cestou tam i späť poprechádzali. Dopoludnie sme dnes vyplnili príjemným programom a ako bonus nás potešila skupinová vychádzka.