Kultúrno – spoločenské podujatie v októbri

Kultúrno – spoločenské podujatie v októbri

Je všeobecne známe,  že v mesiaci október vzdávame úctu našim starším obyvateľom – seniorom. Pri tejto príležitosti sme v „Penzióne“ uskutočnili vo štvrtok 26. októbra 2017 kultúrno – spoločenské podujatie, na ktorom sme okrem iného, upriamili pozornosť aj k našim milým jubilantom. Pripravené podujatie sprevádzal a obohatil spevácky súbor Slnečnica.

Riaditeľ „Penziónu“ Mgr. Ondrej Božik mal v úvode pripravený vrúcny a úprimný príhovor. Aj prítomní vážení hostia srdečne popriali našim seniorom všetko dobré a príjemnú zábavu: primátor Topoľčian a poslanec NSK Ing. Peter Baláž, poslanec NSK JUDr. Karol Gerhát, starosta obce Nemčice Jozef Mokoš,  riaditeľka UPSVaR Topoľčany Mgr. Janka Krahulíková,  poslanec NRSR a NSK PaedDr. Pavol Goga. Pozvaní hostia priniesli seniorom sladkú pozornosť a primátor obdaroval našich jubilantov praktickým darčekom.

Spev známych a obľúbených piesní navodil príjemnú atmosféru a uvoľnenú veselú náladu. Bola to akcia, ktorá naplnila krásnu myšlienku a splnila naše očakávania.