Apríl – Mesiac lesov

Apríl – Mesiac lesov

Už od roku 1952 si pripomíname dôležitosť našich lesov. Akosi dnes zabúdame, že stále platí staré múdre príslovie: „Bez lesa niet vody, bez vody niet života“. V utorok 18. apríla 2017 si klienti spolu s nami pripomenuli, že lesy znamenajú pre Slovensko veľmi veľa. Vypočuli sme si informačnú, tematickú prednášku o lesoch. Pripomenuli sme si aj to, že 22. apríl je Svetovým dňom zeme, ako i to, že 29. apríl je Deň stromov. Prostredníctvom interaktívnej tabule sme si pozreli zaujímavý dokument a priblížili sme si skutočnú krásu i problematiku danej témy. Osviežili sme si niektoré fakty, ako napríklad, že drevo bolo od nepamäti dôležitou súčasťou života človeka. Lesy majú celospoločenský význam, pretože ľudstvu poskytujú nielen drevo, ale majú aj zdravotný a rekreačný charakter, sú našimi „veľkými pľúcami“ a zásobárňami pitnej vody. Na záver sme sa symbolicky napili čistej vody, aby sme sa osviežili, a aby sme si povedali: „Na zdravie naše milé lesy“.