Záhradná terapia v "PENZIÓNE"

Záhradná terapia v „Penzióne“

Pre našich klientov sme s radosťou pripravili záhradnú terapiu, ktorá je súčasťou programu individuálnej a skupinovej sociálnej rehabilitácie a je výbornou ponukou trávenia voľného času. Záhradná terapia je svojim spôsobom rekreačnou terapiou pre tých klientov, ktorí prejavujú kladný vzťah k záhradkárčeniu a k interiérovým rastlinám. Nepochybne existujú viaceré výhody z činností záhradnej terapie. Jednou z nich je terapeutická činnosť, ktorá prispieva k zmierneniu či odstráneniu rôznych duševných porúch vyskytujúcich sa u seniorov. Ponúkame záhradnú terapiu ako podpornú aktivitu, ktorá pozitívne vplýva na celkové zdravie človeka. Cennou výhodou sa stáva spätosť s prírodou ako takou a priaznivý prínos do kognitívnych, psychologických, sociálnych a fyzických oblastí v živote človeka. Nedá nám nespomenúť, ako naši obyvatelia pracovito a s láskou pripravujú k záhradnej terapii črepníky, ktoré rôznymi technikami skrášľujú a menia ich tak na umelecké diela. Šikovné ruky zmenia jednoduché a zabudnuté kvetináče na výnimočnú a originálnu tvorbu. Vo všeobecnosti preferujeme tradičné a kontajnerové pestovanie rastlín a kvetov. Pre aktivity a činnosti záhradnej terapie ako je rozmnožovanie rastlín, presádzanie a aranžovanie kvetov využívame naše interiérové priestory, ale i skromné okolie „Penziónu“, najmä v období sezóny. Veľkou výhodou využívania vnútorných priestorov v zariadení je tak možnosť celoročného využívania záhradnej terapie.