Vianoce a koniec Roka 2016

Vianoce a koniec Roka 2016

Po príchode svätého Mikuláša sme si všetci uvedomili blížiaci sa čas Vianoc. Vianoce boli pred dverami a všetci sme sa pripravovali na najkrajšie sviatky v roku. Atmosféra Vianoc sa niesla v okolí. Aj my sme sa v našom „Penzióne“ ZSS Topoľčany (ďalej len „Penzión“) pripravovali na blížiace sa sviatky. Naši klienti v rámci ergoterapie  vyhotovovali vianočné ozdoby. Nedá nám nespomenúť, akým prínosom sú pre náš „Penzión“ takéto trpezlivé osoby so šikovnými rukami. Vlastná výzdoba a kreatívna tvorba je skutočnou skupinovou sociálnou rehabilitáciou. Z týchto výrobkov srší radosť a zmyselnosť z práce vlastných rúk, obsahujú pozitívnu energiu, stávajú sa odkazom pre svoje okolie…

V utorok 13. decembra sme prijali pozvanie Tribečskej knižnice v Topoľčanoch na Vianočné hudobné-poetické pásmo. Našich klientov na záver tohto kultúrno-spoločenského podujatia potešilo spoločné tradičné spievanie piesne: „Tichá noc“ v symbolickej atmosfére – len za svetla sviečok. Milé a láskavé pracovníčky knižnice prišli nasledujúci deň do „Penziónu“ zopakovať Vianočné pásmo pre klientov, ktorí sa nemohli dostaviť.

V stredu 14. decembra prijal pozvanie netradičný hosť, kúzelník a manipulátor pán Juraj Perec, ktorý nás pobavil zaujímavým vystúpením. Do svojho vystúpenia zapojil aj niekoľko odvážnych klientov, ktorí mu s nadšením asistovali. Okrem iného, priniesol dobrú a veselú náladu, uvoľnil a spríjemnil atmosféru.

Námestie sa svojou výzdobou pomaly prebúdzalo do vianočnej atmosféry. Na námestí vyhrávali vianočné koledy, z tradičných stánkov sa rozprestierala široko ďaleko sladkastá vôňa trdelníkov a vianočného punču. Galéria v Topoľčanoch ponúkala milovníkom kultúry krásnu vianočnú výstavu. Pri tejto príležitosti sme s radosťou vo štvrtok 15. decembra sprevádzali klientov „Penziónu“, ktorí nepohrdli takýmto kultúrno-spoločenským zážitkom.

Študenti Strednej odbornej školy v Topoľčanoch nás v utorok 20. decembra úprimne potešili svojim Vianočným vystúpením. Študenti priniesli napečené „dobroty“, ktoré si podľa našich obyvateľov „Penziónu“ zaslúžili oprávnenú chválu.

Na našich „starkých“ nezabudli ani tí najmenší. V stredu 21. decembra prišli deti z MŠ na Škultétyho ulici, aby nám svojim úprimným detským „štebotaním“ v podobe Vianočného vystúpenia ukázali, čo Vianoce naozaj znamenajú…

Štedrý deň – 24.decembra znamená pre každého niečo iné.  Z náboženského hľadiska sme v očakávaní z narodenia Božieho syna. Tento deň znamená najmä duchovné posolstvo. Spája ľudí, prebúdza ľudskosť a spolupatričnosť. Je medzníkom na lepšie zajtrajšky. Záleží len a len na nás, ako uchopíme a zhmotníme myšlienku Vianoc. Šťastné a veselé Vianoce!

Na záver Roka 2016 sme vo štvrtok 29.decembra uskutočnili Športový deň pre obyvateľov a zamestnancov „Penziónu“. Tento deň sa symbolicky niesol v znamení hesla: „Športom ku zdraviu a zdravo do Nového Roka 2017!“ Súťažilo sa v 5 športových disciplínach: Kolky, Prekážková dráha s loptičkou na lyžici, Hľadanie rovnakej farby PET vrchnákov, Hod do plechoviek, Hod na kartóny s označenými bodmi. V týchto disciplínach súťažilo spolu 13 klientov a 18 zamestnancov. Nakoniec boli všetci súťažiaci klienti ocenení a na prvých troch miestach sa umiestnili: 1. miesto pani B. Takáčová, 2. miesto pán a. Klenko, 3. miesto pani V. Koscelníková. Zo zamestnancov sa na 1. mieste umiestnil pán J. Dvořák, na 2. mieste pani Mgr. N. Herdová a na 3. mieste sa umiestnila pani Bc. R. Uhlárová. Pán riaditeľ „Penziónu“ Mgr. Ondrej Božik oficiálne výhercom zablahoželal a odovzdal pekné a praktické ceny. Všetkým zúčastneným súťažiacim poďakoval. Aj tu platilo staré známe porekadlo, ako sa hovorí: „Nie je dôležité vyhrať, ale zúčastniť sa!“. Okrem iného, pri tejto príležitosti všetkým klientom a zamestnancom zaželal: „Všetko dobré do Nového Roku 2017!“.  Na záver len toľko, že táto naša posledná akcia priniesla výbornú náladu a Silvestrovský punč sme dnes ochutnali v predstihu…

V živote sa stretávame s tvrdením, že všetko má svoj zmysel, svoj začiatok i koniec. Prišiel čas dať Roku 2016 zbohom a nazvať ho „Starým rokom“. Otvorili sme novú kapitolu, dali sme si predsavzatia na lepšie zajtrajšky. Tí najmenší a naopak tí najstarší nám ukázali pravú hodnotu a zmysel Vianoc, Nového Roka i celého nášho bytia.

Šťastný Nový Rok 2017