Oslava jubileí

Oslava jubileí

Tradične, ako každý polrok sme pre našich jubilantov pripravili slávnostné popoludnie, ktoré sa konalo 28.6.2016. Na túto sviatočnú udalosť sa vždy všetci veľmi tešia. Sviatočná nálada vládla už od rána, piekli sa zákusky, vyzdobovala sa miestnosť.  Podujatie sa konalo pri príležitosti dožitých životných jubileí   –  p. Krumpárová Otília oslávila 90-tku, p. Gálik Jozef oslávil 80-tku, p. Mozola Tibor oslávil 80-tku, p. Španko Rudolf oslávil 80-tku. Oslavu zahájil riaditeľ ZSS „Penzión“ Mgr. Ondrej Božik slávnostným príhovorom. Jubilantom poprial zdravie,  šťastie,  pokoj v duši, lásku blízkych a veľa spokojnosti medzi nami. Jubilanti boli obdarovaní milým darčekom, ktorý im bude pripomínať tento významný deň. Slávnostnú atmosféru umocnila báseň, ktorá dojala všetkých prítomných. Nasledovalo tradičné  „živio“ , po ktorom sa rozprúdila zábava pri hudbe. Klienti sa rozchádzali s pocitom príjemne prežitého popoludnia plného spevu, hudby a dobrej nálady.

Všetko najlepšie a najkrajšie oslávenci.