Návšteva Tribečského múzea

Návšteva Tribečského múzea

V rámci kultúrno – spoločenského podujatia sme sa na žiadosť klientov zúčastnili dňa 20. septembra 2016 expozície prírody stredného Ponitria, ktoré vystavuje Tribečské múzeum v Topoľčanoch. Expozícia je dokumentárnym výkladom o území ohraničenom Nitrianskou pahorkatinou a pohoriami Tribeč, Považský Inovec a Strážovské vrchy.Sprievodkyňa nám kvalitne a zaujímavo zreferovala poznatky o prírodných hodnotách regiónu. Niektoré druhy minerálov a skamenelín nám ilustrovali jednotlivé obdobia geologickej minulosti. Cez vitríny sme mali možnosť nahliadnuť na predmety z geológie, paleontológie, zoológie a botaniky. Krásna výstava farebných fotografií, kresieb, popisných textov nám pomohla si utvoriť reálny pohľad na neživú prírodu, o zastúpenej flóre a faune v regióne stredného Ponitria. Mali sme možnosť vidieť zaujímavé lisované herbáre, rozličné druhy hmyzu – pestrofarebné motýle, preparáty niektorých stavovcov a zvierat. V neposlednom rade nás zaujala obrovská horná a dolná čeľusť mastodonta, ktoré sú vzácnym paleontologickým nálezom a ich vek odhadujú na 20 000 rokov. Nachádzajú sa tu aj rastlinné skvosty ako napríklad orchidea zo Strážovských vrchov. Čo dodať? Jednoducho povedané – expozícia nám priniesla estetický zážitok.