Mesiac október – úcta k starším

Mesiac október – úcta k starším

(Kultúrno-spoločenské podujatia v zariadení a mimo zariadenia)

Je všeobecne známe, že mesiac október je príjemným pripomenutím, že starší ľudia si zaslúžia prejavy úcty. Jeseň nám pokazila počasie, priniesla ochladenie, skracuje dni. No keď sa pozrieme aká je umelkyňa – pani jeseň, pomaľuje prírodu tými najkrajšími farbami a uvedomíme si to, že na všetko sa dá pozrieť aj krajšou optikou. Ako vnímame starších ľudí my? Nepozeráme na nich ako na chorobou poznačené telá a unavené tváre. Sú to pre nás zrelé, umelecké diela. Majú svoju hodnotu a zaslúžia si našu úctu.

Dňa 17.10.2016 nás navštívili deti zo Špeciálnej ZŠ v Topoľčanoch. Deti svojimi krásnymi piesňami oživili atmosféru v priestoroch budovy, jednoducho povedané, priniesli dobrú náladu a pozitívnu energiu. Priniesli svoje vlastné výrobky, ktoré klientom pripomenú nezištné prejavy úcty a blízkosti.

Pri tejto októbrovej príležitosti sa pre nás stalo milou „povinnosťou“ pripraviť program pre klientov v zariadení. A tak sme 20.10.2016 pre klientov pripravili dopoludňajší program s témou „Úcta k starším“ spolu s posedením pri káve s pánom riaditeľom, v rámci ktorého prijali pozvanie deti z MŠ zo Škultétyho ulici. Pán riaditeľ Mgr. Ondrej Božik úprimnými slovami otvoril toto kultúrno-spoločenské podujatie v zariadení a kolektívne prejavil úctu všetkým klientom, ako aj v neposlednom rade všetkým starším obyvateľom. Dojaté a úprimne spokojné tváre prezrádzali potešenie z vystúpenia tých najmenších. Po podujatí si klienti odnášali dobrú náladu a milé darčeky vyhotovené od detí, ako aj  pozornosť – praktický darček od pána riaditeľa.

Prejaviť úctu znamená uznanie vážnosti a hodnoty druhého. Nemala by sa stať iba výnimočným prejavom. No medzi ľuďmi cítiť, akoby sa plynutím času tieto hrejivé ľudské prejavy vytrácali. Je tu október-mesiac úcty k starším. A my sme si 26.10.2016 s potešením pripomenuli, že klientom oprávnene patrí naša úcta. Klienti, ktorí prijali pozvanie do Tribečskej knižnice v Topoľčanoch, mali možnosť započúvať sa do hudobno-poetického pásma. Pri príjemnom posedení pri dobrej káve a voňavom čaji sme zabudli na to, že október pokazil počasie. Zamestnankyne knižnice nás vľúdne pohostili a program začali pošteklením duše milým poetickým recitálom. Atmosféra priniesla dobrú náladu najmä po známych veselých pesničkách… Aj sme si spoločne zaspievali a nálada bola veru „hej“. Za prejavenie takejto peknej pozornosti, voči našim klientom, úprimne ďakujeme.

V neposlednom rade zo srdca vzdávame úctu všetkým starším ľuďom.