3. ročník Žochársko-trogárskej senioriády

  1. ročník Žochársko-trogárskej senioriády

V kultúrnom dome obce Bojná (okres Topoľčany) sa vo štvrtok 2. júna 2016 uskutočnil  3. ročník Žochársko-trogárskej senioriády. Organizátorom bol „PENZIÓN“, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany, zariadenie v zriaďovateľskej pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja.

Okrem „Penziónu“  pozvanie prijali zariadenia sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK z okresov Nitra a Topoľčany: „Môj domov“; „Viničky“; „Nitrava“; „Borinka“. Športových disciplín sa symbolicky zúčastnil aj miestny Klub seniorov Bojná, ktorého jednotlivci boli počas vyhodnotenia odmenení za výborný výkon.

Milá povinnosť, akou je zahájenie športového podujatia, pripadla tradične riaditeľovi „Penziónu“ Mgr. Ondrejovi Božikovi. Počas príhovoru privítal všetkých pozvaných hostí a horlivých súťažiacich, ktorým zaželal veľa športových úspechov.

Pozvanie prijali aj vzácni hostia. V mene predsedu NSK doc. Ing. Milana Belicu, PhD., ktorý sa pre pracovné povinnosti akcie nemohol zúčastniť pozdravila prítomných  Mgr. Viera Kazimírová, vedúca odboru sociálnych vecí Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja. Prítomným sa prihovorili aj  poslanec NR SR a poslanec NSK PaedDr. Pavol Goga,  poslanec NSK JUDr. Karol Gerhát a domáci pán, starosta obce Bojná Mgr. Jozef Stankovský PhD.

Po oficiálnom zahájení 3. ročníka Žochársko-trogárskej senioriády sa všetci prítomní občerstvili chutným voňavým koláčom, zdravím ovocím a posilnili sa obľúbenou kávou. Počasie bolo priam ako na objednávku počas celého športového podujatia.

Športové disciplíny boli situované pred kultúrnym domom. Súťažilo sa v šiestich disciplínach: „Hod na vežu z plechoviek“, „Prekážková mini dráha“, „Navliekanie gumičiek na metlu“, „Hra s kartónmi od vajíčok“, „Držanie krígľa“, „Tímová hra s plachtou“.

Okrem zvučných a úprimných potleskov, spokojných tvári bolo cítiť športového ducha a charizmu priateľstva.

Pre víťazné družstvo bol pripravený pohár, ktorý po troch rokoch opäť získalo „domáce“ družstvo z „Penziónu“. Poradie víťazných jednotlivcov je zhrnuté v tabuľke.

Všetkým víťazom blahoželáme a ostatným zúčastneným ďakujeme za účasť, veď nie je dôležité vyhrať, ale zúčastniť sa, i keď vyhrať je lepšie.

Po príjemnej športovej akcii nasledovala  návšteva Archeologického múzea Veľkej Moravy zriadeného obcou Bojná, kde sa mohli zvedavci kochať vzácnymi kresťanskými pamiatkami a inými artefaktmi.

Potom bol obed v podobe tradičného a tradične chutného gulášu. Samozrejme, že stratené sily si mohli neskôr všetci doplniť čerstvými zákuskami. Podávali sa čapované nealkoholické nápoje. Ako klienti zúčastnených zariadení hovoria: „Športovali sme, posedeli sme, pospomínali, postískali „starých známych“ a tešíme sa nabudúce…

Pre umocnenie dobrej nálady tohto výnimočného športového podujatia 3. ročníka Žochársko-trogárskej senioriády nasledovala prehliadka Mini ZOO v Bojnej.

Na záver je ešte potrebné dodať, že akcia sa vydarila aj vďaka darcom a sponzorom tohto podujatia: Kimberly clark (značka DEPEND),  Hartmann – Rico,   COOP JEDNOTA SD Topoľčany, PaedDr. Pavol Goga, JUDr. Karol Gerhát, Ing. Peter Baláž, Ing. Ľubomír Bošanský, Mgr. Ida Valachová za Úniu žien Slovenska,  SOŠOS, T. Vansovej, Topoľčany, Mgr. Jozef Stankovský PhD., ktorým vyslovujeme veľké „ďakujeme“. Už teraz sa spoločne tešíme na budúci rok…