2. ročník mozgovej olympiády

2.ročník mozgovej olympiády

Najpozoruhodnejšia na človeku je jeho schopnosť myslieť. Aj preto sa dňa 27.9.2016 konal druhý ročník „ Mozgovej olympiády“. Olympiáda sa konala v priestoroch školského internátu Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Topoľčanoch. Súťažiaci si zmerali sily vo vedomostnej disciplíne, osemsmerovke a lúštení krížovky. Medzi sebou súťažilo päť družstiev ZSS – „Penzión“, „Borinka“, „Fénix“, „Môj domov“, „Viničky“.  Podujatie otvoril riaditeľ „ Penziónu“ Mgr. Ondrej Božik. Privítal súťažiacich a hostí, poslanca NR SR a NSK PaedDr. Pavla Gogu, poslanca  NSK JUDr. Karola Gerháta a pani riaditeľku ZSS „Viničky“ PhDr. Janku Moravčíkovú Phd. Poďakoval pedagógom, študentom Strednej odbornej školy obchodu a služieb T. Vansovej, za zapožičanie a vkusnú výzdobu priestorov, za chutné občerstvenie a obed. Príjemnú atmosféru dotvárala hudobná skupina Komfort.

Súťažiaci, ktorí sa zúčastnili vedomostného testu museli odpovedať na 35 otázok z oblasti hudby, duchovnej oblasti, slovenského a českého filmu, histórie a všeobecných otázok. O víťazovi rozhodli až rozstrelové otázky. Prvé miesto získalo družstvo ZSS „Penzión“ Topoľčany v zložení Drbulová Irena a Ing. Róbert Očenáš, druhé miesto ZSS „Môj domov“ v zložení Magdaléna Drábiková,  Miroslav Kleman a na treťom mieste skončilo družstvo ZSS „Fénix“ v zložení Marta Šabová a Mgr. Alexander Žiak.

V druhej disciplíne – lúštenie krížovky sa umiestnila na prvom mieste p. Ocelková Libuša zo ZSS „Viničky“, druhé miesto si odniesla  p. Meszarošová Ľudmila zo ZSS „Fénix“ a tretie miesto získal p. Masár Simeon zo ZSS „ Môj domov“.

V tretej disciplíne – osemsmerovky boli najúspešnejší zo ZSS „Fénix“ p. Griegerová Vilma, na druhom mieste skončila p. Bednáriková Hedviga zo ZSS „Môj domov“ a tretie miesto si odniesol p. Klenko Alexander zo ZSS „Penzión“.

Po spracovaní výsledkov boli odovzdané ceny.  Všetci súťažiaci sa tešili z príjemne stráveného dňa, ktorý sme zavŕšili spoločným obedom.