Vianočné koledy

Vianočné koledy a dobrá nálada v „Penzióne“ ZSS Topoľčany

Atmosféru blížiacich sa najkrajších sviatkov roka svojím speváckym vystúpením navodili aj členovia hudobno-speváckeho zoskupenia „Slnečnica“ dňa 14.12.2015. Vystúpenie sa stretlo s veľmi priaznivým ohlasom. Klienti si so speváckym súborom zanôtili známe vianočné koledy a tým si spríjemnili predvianočné dopoludnie.

Ani tento rok sme neporušili tradíciu v súťažnom varení kapustnice a pečení domácich koláčov, ktoré sa konalo 16.12.2015 dopoludnia. Kapustnicu varili dve družstvá. Jedno bolo zmiešané mužsko-ženské a druhé bolo čisto ženské. Koláče piekli len ženy. Vôňa kapustnice sa miešala s vôňou tradičných kysnutých koláčov a šírila sa po celom zariadení. V popoludní sa klienti stretli na tradičnej káve s riaditeľom, ktorá bola spojená s ochutnávkou kapustnice a napečených sladkých dobrôt. Riaditeľ Mgr. Ondrej Božik ocenil ochotu a šikovnosť súťažiacich, poďakoval za účasť s tým, že víťazmi sú všetci. Už teraz sa tešíme na ďalší ročník.

Predvianočnú atmosféru zavŕšili deti z MŠ Škultétyho v Topoľčanoch, ktoré prišli 17.12.2015 našich klientov potešiť vianočným pásmom. Vystúpenie vytvorilo krásnu sviatočnú atmosféru. Deti sa predstavili scénkami s vianočnou tematikou, ktoré boli popretkávané koledami. Na tvárach klientov navodili úsmev aj slzičky šťastia. Klienti dostali od detí vlastnoručne vyrobené darčeky a na oplátku si odniesli sladkú odmenu.