Oslava jubileí

Oslava jubileí

Oslava jubilantov je vždy sviatočnou udalosťou, na ktorú sa všetci veľmi tešia. Príjemné popoludnie plné spevu a dobrej nálady sme prežili dňa 4.11.2015 v „Penzióne“ Zariadení sociálnych služieb Topoľčany, ktoré je v zriaďovateľskej pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja.

Podujatie sa konalo na počesť okrúhlych životných jubileí 70-ky, 80-ky, 90-ky našich klientov, ktorými sú Hudecová Anna, Pecháčová Emília, Šmotlák Dezider, Sedmáková Hedviga, Železník Jozef. Krásnych a vzácnych 102 rokov sa dožil aj p. Štefan Bago. Na oslávencov čakala vyzdobená jedáleň s lampiónmi a balónmi. Vkusne pripravená slávnostná tabuľa s tortou a malým občerstvením, dávala na známosť, čo sa v toto popoludnie bude diať. Oslavu zahájil riaditeľ ZSS „Penzión“ Mgr. Ondrej Božik, svojim príhovorom. Jubilantom poprial, aby ďalšie spoločné chvíle medzi nami prežili v zdraví, v šťastí, v pokoji, obklopení láskou, starostlivosťou personálu i svojich blízkych, pohodou a úsmevom. Následne im odovzdal darček, ako spomienku na ich významný deň. Nasledovala báseň, ktorá príjemne rozcítila všetkých prítomných a tradičné „živio“ v podaní skupiny „Komfort“, ktorá hrala aj do tanca počas oslavy.

Všetci sa rozchádzali s pocitom radosti a spokojnosti z pekne prežitého sviatočného popoludnia.