I. ročník mozgovej olympiády

1. ročník mozgovej olympiády

Rok sa s rokom zišiel a po nultom ročníku mozgovej olympiády sa klienti zariadení sociálnych služieb „Borinka“, „Nitrava“, „Viničky“, „Fénix“, „Môj domov“ a „Penzión“, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja opäť stretli, aby si potrápili svoje mozgové závity.

Aj I. ročník mozgovej olympiády organizovalo ZSS „Penzión“ Topoľčany v priestoroch školského internátu Strednej odbornej školy obchodu a služieb T. Vansovej, dňa 22.10.2015. Olympiádu zahájil riaditeľ „Penziónu“, ZSS Topoľčany Mgr. Ondrej Božik, privítaním súťažiacich, vzácnych hostí: primátora mesta Topoľčany a poslanca NSK Ing. Petra Baláža, riaditeľa Strednej odbornej školy obchodu a služieb Mgr. Milana Naňu, riaditeľky zúčastnených zariadení Ing. Vieru Bútorovú, Ing. Jozefínu Vlčkovú, Mgr. Katarínu Slovačikovú. Nasledovala prednáška o zaujímavostiach ľudského mozgu, výdatné občerstvenie na prebratie mozgových buniek a zápolenie mohlo začať. Súťažilo sa v troch disciplínach: vedomostný kvíz, krížovka a osemsmerovka. Vedomostný kvíz sa skladal z 35 otázok z oblastí: zemepisu, dejepisu, fauny, flóry, hudby, textov piesní a náboženstva. Boj o čo najlepšie umiestnenie bol veľmi vyrovnaný, čo potvrdzovalo množstvo „rozstrelových otázok“. Zaslúžené prvé miesto získalo družstvo ZSS „Môj domov“, v tandeme Miroslav Kleman a Simeon Masár. Druhé miesto obsadili klienti ZSS „Fénix“, Anna Bešinová a Eva Tóthová a tretí skončil tím domácich klientov ZSS „Penzión“, Viera Koscelníková a Ing. Róbert Očenáš. Ďalšou disciplínou boli krížovky, kde rozhodovala rýchlosť a bezchybnosť vyplnenia jednotlivých slov. Suverénnym víťazom bola Emília Šimunová zo ZSS „Penzión“, na druhom mieste sa umiestnila Alžbeta Kišová zo ZSS „Nitrava“ a na peknom treťom mieste skončil Ján Móri zo ZSS „Môj domov“. Treťou súťažnou disciplínou pre tento rok bola osemsmerovka, kde sa víťazkou stala Beáta Révayová zo ZSS „Môj domov“. Druhá skončila Ľudmila Valentová zo ZSS „Viničky“ a tretie miesto obsadila Anna Šiková zo ZSS „Penzión“.

Aj keď nemohli byť všetci víťazi, tešili sa z príjemnej atmosféry, z aktívne stráveného zaujímavého dopoludnia. Po spracovaní výsledkov boli víťazom odovzdané ceny a tým, čo nezvíťazili, riaditeľ Mgr. Ondrej Božik adresoval slová útechy: „Nie je dôležité zvíťaziť, ale zúčastniť sa! Za víťazov však možno považovať všetkých, ktorí sa pripravovali, namáhali si mozgové bunky a týmto spôsobom urobili niečo dobré pre svoje zdravie“. Záverom poďakoval sponzorom: Verejnej lekárni v nemocnici a COOP Jednote za ceny, ktoré venovali víťazom. Ďalej pedagógom, študentom a ďalším zúčastneným pracovníkom Strednej odbornej školy obchodu a služieb T. Vansovej, za zapožičanie a vkusnú výzdobu priestorov, za chutné občerstvenie a obed.