2.ročník Žochársko-trogárskej senioriády

2 . ročník Žochársko-trogárskej senioriády

Štvrtok 21. mája 2015 sa v obci Tovarníky (okres Topoľčany) v Country Clube Sheriff a v priľahlom Tovarníckom parku uskutočnil 2. ročník Žochársko-trogárskej senioriády.

Usporiadateľom akcie bol opätovne „PENZIÓN“, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany, zariadenie v zriaďovateľskej pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja. Aj tento rok boli pozvané a pozvanie aj prijali zariadenia sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK z okresov Nitra a Topoľčany, takže okrem domáceho „Penziónu“, zápolili aj klienti  zo zariadení „Borinka“, „Môj Domov“, „Nitrava“ a „Viničky“.

Pozvanie prijali aj vzácni hostia, ktorí svojou prítomnosťou prispeli k dôstojnému priebehu akcie: podpredseda Nitrianskeho samosprávneho kraja Ing. Ladislav Marenčák,  poslanec NSK, Ing. Peter Baláž, primátor mesta Topoľčany, Mgr. Ida Valachová, predsedníčka Okresnej organizácie Únie žien Slovenska a riaditeľky zúčastnených zariadení sociálnych služieb.

Podujatie otvoril riaditeľ „Penziónu“ Mgr. Ondrej Božik príhovorom k zúčastneným. Taktiež poďakoval sponzorom a darcom (Hartmann – RICO, COOP Jednota SD Topoľčany, Ing. Peter Baláž), vďaka ktorým sa mohlo toto podujatie uskutočniť a taktiež Ing. Michalovi Sedlárovi, majiteľovi country clubu, v ktorom sa aktivita konala. Prítomným sa prihovorili aj pán podpredseda Marenčák, ktorý vyzdvihol význam aktívneho života v seniorskom veku a pán poslanec Baláž, ktorý oboznámil prítomných s históriou priestorov a okolia, nakoľko súťaže prebiehali na bývalých majetkoch baróna Stummera.

Po otvorení nasledovalo drobné občerstvenie a zahriatie teplými nápojmi, nakoľko počasie pre tento ročník nebolo priaznivé. Všetky disciplíny boli situované v peknom prostredí Tovarníckeho parku.

Súťažilo sa v piatich disciplínach, systémom jedno zariadenie na jednom stanovišti. Po absolvovaní disciplíny sa jednotlivé zariadenia posunuli na ďalšiu disciplínu, až kým nezabsolovovali všetkých päť. Tento ročník to boli nasledovné disciplíny: kop na bránu, držanie krígľa, hra s kartónmi od vajíčok, navliekanie hubky na metlu a tímová hra s plachtou.

Zápolenie bolo veľmi vyrovnané a napínavé. Súťažiaci sa medzi sebou horlivo povzbudzovali a zabávali sa pri každej disciplíne. Jednoznačne je potrebné vyzdvihnúť bojovnosť a prístup súťažiacich, ktorí (ako sami tvrdia o sebe) „nie sú starí, len si toho veľa pamätajú“. Jednou z noviniek bola tímová hra, ktorá stmelila kolektív jednotlivých zariadení a kde súťažiaci v tíme nahrali napríklad za časový limit rovno 500 bodov.

Po skončení športových súťaží a „vydýchaní sa“, prišlo na rad vyhodnotenie a odovzdanie cien úspešným reprezentantom. Súťaž medzi zariadeniami bola tohto roku veľmi vyrovnaná a o celkovom víťazovi musela rozhodnúť náhoda, konkrétne najkratšia vytiahnutá slamka. Slamky ťahali riaditeľky zariadení a ich snaženie dopadlo tak, že prvá skončila „Nitrava“, druhý „Môj domov“ a tretie „Viničky“. Poradie jednotlivcov v súťažných disciplínach sa nachádza v tabuľkovej časti. Následne dobre padol guláš a ďalšie doplnenie energie v podobe kávy a zákuskov.

Žiaľ aj v tomto roku napadol „vírus predčasného odchodu“ časť nitrianskych klientov a ich sprevádzajúcich a preto sa krátko po 13:00 začali poberať na juh. Organizátorom tým pádom nevyšiel zámer ukončiť podujatie tanečnou zábavou v štýle country. Aj napriek tomu a nepriaznivému počasiu možno však podujatie hodnotiť ako vydarené. Nálada bolo výborná, nikto sa nezranil, priestor na komunikáciu a výmenu skúseností vznikol, staré priateľstvá sa mohli utužiť.

Na úspechu podujatia sa podieľal okrem darcov aj tím zamestnancov Penziónu, ktorým riaditeľ taktiež vyjadril vďaku vo svojom príhovore.

Tešíme sa na stretnutie o rok!